BAL BHARATI PUBLIC SCHOOL,
NTPC SIPAT

Honour Board

List of House Masters and House Associates (Teachers)

Session:2017-2018

S.No.HouseHouse Masters NameCo-House Masters NameHouse Associates Name
1.ShivajiMrs. N. BhanuMr.V.Srivastava1.Mrs. D. Ghosh
2.Mr. V. Soni
3.Mrs. S. Sarkar
4.Mr. N. Patel
5.Mrs. K.Pandey
2.TagoreMrs. P. RoyMr. S.S.Thakur1.Mr. N.K. Shivhare
2.Mr. S.K.Bhoi
3.Mrs. S. Das
4.Mrs. B. Nigam
5.Mrs. H.Visvakarma
3.AshokaMr. H.P.ShuklaMr. Jay Bhagwani1.Ms. R. Sidar
2.Ms. K. Bose
3.Mr. M.Mazumdar
4.Mrs. K. Rathore
5.Ms. B. Pandey
6.Mrs. P. Shreelekha
4.RamanMr. J. TelasiMr.R.K.Satpathy1.Mr. B. Mandal
2.Mrs. R. Pathak
3.Ms. R. Dixit
4.Mr. L. Giri
5.Mrs.P.S.Baghel
6.Ms. K. Saruvan

List of Heads

S.No.Other Heads CategoryName
1.Sports Activity InchargeMr. Gurmeet Singh Atwal
2.Mont. CCA Activity InchargeMrs. M.Bhatt
3.Cultural Activity Incharge Mrs. Rashmi Verma & Mr. Sai Ganesh
4.School Head BoyMast. Ankush Gupta
5.School Head GirlMiss. Shambhavi K. Swarup
6.School Vice-CaptainMiss. Mahita K
7.Cultural CaptainMiss. Manali Singh
8.Senior Sports CaptainMast. Shrey Shukla
9.Junior Sports CaptainMast. Shubham Raj Sahu

List of House Prefects

S.No.HouseHouse Perfect NameJr.House Perfect Name
BoysGirlsBoysGirls
1.ShivajiApurva Singh-IXPratiksha Patil-XINimesh Singh-V/AMansi Shah-V/B
2.TagoreShreyash Gupta-XIChiki Soren-IXVedant Singh Baghel-V/BManasvi Sinha-V/A
3.AshokaAniket Nawale-XShrishti Rai-XShudhanshu Patel-V/BRishika Gupta-V/A
4.RamanManishankar Patel -XIRagini Meravi-XIBrateen Deb-V/AJheel Agarwal-V/B